Σταθερό σύστημα εξαερισμού με σακόφιλτρα. Εφαρμογή σε μηχανήματα τριβείων για την απορρόφηση σκόνης