ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ