Εγκατάσταση εξαερισμού σε ταβέρνα με ηχομωνομένο κιβώτιο στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης