Κατασκευή και εγκατάσταση πύργου για καμινάδα εξαερισμού κουζίνας στην Σάρτη Χαλκιδικής