Σύστημα εξαερισμού κουζίνας σε κεντρικό καπέλο σε beach bar στο Πολύχρονο Χαλκιδικής